Ranking Wystawowy – regulamin

Regulamin:

 1. Ranking obejmuje wszystkie wystawy organizowane przez Związek Kynologiczny w Polsce na terenie kraju od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku – krajowe cząstkowe (na których biorą udział psy z 10 gr. FCI), krajowe, międzynarodowe, międzynarodową z tytułem Zwycięzcy Polski oraz Klubową Wystawę Chartów (patrz: tabela 1). Jeśli w danym roku na terenie Polski organizowane były wystawy przechodnie wysokiej rangi, to są one doliczane do rankingu i punktowane indywidualnie (światowa, europejska, inne – patrz: tabela 2).
 2. Ranking obejmuje wszystkie saluki biorące udział w wyżej wymienionych wystawach – polskie oraz zagraniczne – startujące w klasach juniorów, dorosłych oraz weteranów.
 3. Punktacja:
  a) wystawy krajowe – punkty przyznawane są tym psom/sukom, które w swojej klasie wiekowej otrzymały ocenę doskonałą oraz odznaczenie najlepszego w rasie (BOJ, BOV, BOB) lub płci (BOS),
  b) wystawy międzynarodowe – oprócz zwycięskich psów punkty dostają także te, które otrzymały wnioski CACIB i res.CACIB,
  c) wystawy przechodnie – j.w. + doliczane są dodatkowe punkty za zajęte w klasie lokaty 1-4. Pozostałe psy nie uzyskują punktów i nie biorą udziału w rankingu.
 4. Punkty uzyskane na poziomie oceny w rasie oraz na finałach sumują się.
 5. W rankingu biorą udział wszystkie psy, których wyniki z danego roku zostały zanotowane w spisie prowadzonym na stronie internetowej saluki.pl – przesyłanie indywidualnych zgłoszeń nie jest konieczne. Punkty liczone są na podstawie zgromadzonych danych.
 6. Po podliczeniu punktów ze wszystkich wystaw, w jakich dany pies/suka brał udział, do punktacji rankingowej wliczane jest maksymalnie 7 najlepszych wyników (najwyższa liczba punktów) – ogranicza to możliwość wygrania rankingu tylko dzięki ilości wystaw w zestawieniu dla danego psa.
 7. Ranking prowadzony jest w kategoriach wiekowych – zwycięzcy wyłaniani są osobno wśród juniorów, weteranów i psów z klas dorosłych; zwycięzcy otrzymują nieoficjalne tytuły: Młodzieżowy Zwycięzca Rankingu Wystawowego Saluki.pl, Zwycięzca Rankingu Wystawowego Weteranów Saluki.pl oraz Zwycięzca Rankingu Wystawowego Saluki.pl; dla drugich miejsc przypadają tytułu vice zwycięzców.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec grudnia danego roku na łamach strony internetowej saluki.pl oraz grupy dyskusyjnej na Facebooku.
 9. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy, które po rozstrzygnięciu i skontaktowaniu się z właścicielami psów wyślemy drogą pocztową (możliwe, choć nie gwarantowane są również upominki fundowane prywatnie).

 


Tabele punktacyjne:

Tabela 1 – wystawy ZKwP / shows of ZKwP:

 

KRAJOWE (CZĄSTK.) / NATIONAL (FRAGMENT.)KRAJOWE (PEŁNE) / NATIONAL (FULL)MIĘDZYNARODOWE / INTERNATIONALKLUBOWA CHARTÓW / SIGHTHOUND CLUB SHOWZWYCIĘZCA POLSKI / WINNER OF POLAND
CACIB nie dotyczy nie dotyczy 10 nie dotyczy 10
res.CACIB nie dotyczy nie dotyczy 5 nie dotyczy 5
Najlepszy Junior w Rasie / BOJ 25 25 50 80 60
Najlepszy Weteran w Rasie / BOV 25 25 50 80 60
BOS 35 35 85 125 100
BOB 50 50 100 150 125
BIS JUNIOR 1 / BIS VETERAN 1 25 30 35 40 35
BIS JUNIOR 2 / BIS VETERAN 2 20 25 30 35 30
BIS JUNIOR 3 / BIS VETERAN 3 15 20 25 30 25
BIS JUNIOR 4 / BIS VETERAN 4 10 15 20 25 20
BIS PSÓW UŻYTK. 1 / BIS WORKING 1 25 30 35 40 35
BIS PSÓW UŻYTK. 2 / BIS WORKING 2 20 25 30 35 30
BIS PSÓW UŻYTK. 3 / BIS WORKING 3 15 20 25 30 25
BIS PSÓW UŻYTK. 4 / BIS WORKING 4 10 15 20 25 20
BEST OF GROUP 1 60 75 100 nie dotyczy 100
BEST OF GROUP 2 55 60 80 nie dotyczy 80
BEST OF GROUP 3 40 45 60 nie dotyczy 60
BEST OF GROUP 4 25 30 40 nie dotyczy 40
BEST IN SHOW 1 125 150 175 200 175
BEST IN SHOW 2 115 135 155 180 155
BEST IN SHOW 3 105 120 145 160 145
BEST IN SHOW 4 95 105 125 140 125
Wygrana w klasie z 2 lub więcej konkurentami / Won with 2 or more other dogs in class 3 5 7 10 8
 BOB zdobyte w stawce większej niż 20 saluki / BOB winner among more than 20 salukis total 4 6 8 12 10
Tytuł Zwycięzcy Wystawy Championów / Obtained a Champion Show Winner title  5
 Nominacja na Crufts / Crufts qualification  – 5

 

Tabela 2 – wystawy przechodnie / pass-through shows:

Punkty liczone tylko wtedy, gdy odbywają się w Polsce! // Points added only when shows take place in Poland!

 

ŚWIATOWA / WDSEUROPEJSKA / EDSINNE* / OTHER**
Ocena doskonała, lokata 1 / Exc. 1 5 5 4
Ocena doskonała, lokata 2 / Exc. 2 4 4 3
Ocena doskonała, lokata 3 / Exc. 3 3 3 2
Ocena doskonała, lokata 4 / Exc. 4 2 2 1
CACIB 25 20 15
res.CACIB 20 15 10
Najlepszy Junior w Rasie / BOJ 80 70 60
Najlepszy Weteran w Rasie / BOV 80 70 60
BOS 130 120 100
BOB 150 140 125
BIS JUNIOR 1 / BIS VETERAN 1 50 45 40
BIS JUNIOR 2 / BIS VETERAN 2 45 40 35
BIS JUNIOR 3 / BIS VETERAN 3 40 35 30
BIS JUNIOR 4 / BIS VETERAN 4 35 30 25
BIS PSÓW UŻYTK. 1 / BIS WORKING 1 50 45 40
BIS PSÓW UŻYTK. 2 / BIS WORKING 2 45 40 35
BIS PSÓW UŻYTK. 3 / BIS WORKING 3 40 35 30
BIS PSÓW UŻYTK. 4 / BIS WORKING 4 35 30 25
BEST OF GROUP 1 150 140 120
BEST OF GROUP 2 130 120 100
BEST OF GROUP 3 120 100 80
BEST OF GROUP 4 100 80 60
BEST IN SHOW 1 250 230 220
BEST IN SHOW 2 230 210 200
BEST IN SHOW 3 210 190 180
BEST IN SHOW 4 190 170 160
Wygrana w klasie z 2 lub więcej konkurentami / Won with 2 or more other dogs in class 10 8 7

* – Międzynarodowa o Puchar Europy Środkowej i Wschodniej / EuroSighthound / Wystawa Chartów Europy Centralnej
** – International For The Middle and Eastern European Cup / EuroSighthound / Central European Sighthound Show

 

0

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *