SKRÓTY / ABBREVIATIONS

Poniżej przedstawiamy usystematyzowaną listę skrótów używanych na naszej stronie
– w wizytówkach poszczególnych psów, jak i w spisach wyników wystaw oraz zawodów.

 

RANGI WYSTAW I ZAWODÓW / SHOW & RACE LEVELS

SKRÓTROZWINIĘCIEENGLISH
MWPR / CACIB Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych International Dog Show
KWPR / CWC Krajowa Wystawa Psów Rasowych National Dog Show
KWPM / CWC p.myśl. Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich National Hunting Dogs Show
RWPR Regionalna Wystawa Psów Rasowych Regional Dog Show
OWPR / CWC Okręgowa Wystawa Psów Rasowych District Dog Show
EDS Europejska Wystawa Psów Rasowych European Dog Show
WDS Światowa Wystawa Psów Rasowych World Dog Show
CACIL Międzynarodowe Terenowe/Torowe Wyścigi Chartów International Sighthound Lure Coursing / Races
CCWC Krajowe Terenowe/Torowe Wyścigi Chartów National Sighthound Lure Coursing / Races
ECC Mistrzostwa Europy w Terenowych Wyścigach Chartów European Coursing Championships

OCENY / QUALIFICATIONS

SKRÓTROZWINIĘCIEENGLISH
dosk Ocena doskonała Excellent
bdb Ocena bardo dobra Very good
db Ocena dobra Good
dost Ocena dostateczna Sufficient
dysk Dyskwalifikacja Disqualified
NDO Nie do oceny Cannot be judged
WO Ocena wybitnie obiecująca Very promissing
OB Ocena obiecująca Promissing
MO Ocena mało obiecująca Not promissing

KLASY / CLASSES

SKRÓTROZWINIĘCIEENGLISH
MP Młodszych Szczeniąt Minor Puppy
P Szczeniąt Puppy
J Młodzieży Junior
I Pośrednia Intermediate
O Otwarta Open
W Użytkowa Working
CH Championów Champion
V Weteranów Veteran

WYSTAWY – TYTUŁY I ODZNACZENIA
/ DOG SHOWS – TITLES AND AWARDS

SKRÓTROZWINIĘCIEENGLISH
CWC / CAC Wniosek na krajowy championat wystawowy National show champion certificate
CACIB Wniosek na Międzynarodowego Championa Piękności International Beauty Champion certificate
R-CACIB Rezerwowy wniosek na Międzynarodowego Championa Piękności Reserve International Beauty Champion certificate
R-CACIB=CACIB jw. – wpisane, jeśli wiadomo, że dany wniosek R-CACIB przekształcony będzie w CACIB as above – written only if it’s sure that R-CACIB may be changed into full CACIB
Zw.Mł. / CAJC Zwycięzca Młodzieży Junior Winner
Zw.Wet. Zwycięzca Weteran Veteran Winner
NDPwR  Najlepszy Dorosły Pies w Rasie Best Adult Male
NDSwR Najlepsza Dorosła Suka w Rasie Best Adult Female
BOMP  Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie Best Minor Puppy
BOP Najlepsze Szczenię w Rasie Best Puppy
BOJ Najlepszy Junior w Rasie Best of Junior
BOV Najlepszy Weteran w Rasie Best of Veteran
BOB Zwycięzca Rasy Best of Breed
BOS Zwycięzca Płci Przeciwnej Best of Opposite Sex
BOG I-IV Zwycięzca Grupy + lokata I-IV Group Winner + placement I-IV
BIS-MP I-IV Najpiękniejsze Młodsze Szczenię Wystawy + lokata I-IV Best In Show – Minor Puppy + placement I-IV
 BIS-P I-IV Najpiękniejsze Szczenię Wystawy + lokata I-IV Best In Show – Puppy + placement I-IV
 BIS-J I-IV Najpiękniejszy Junior Wystawy + lokata I-IV Best In Show – Junior + placement I-IV
BIS-W I-IV Najpiękniejszy Pies Użytkowy Wystawy + lokata I-IV Best In Show – Working + placement I-IV
BIS-V I-IV Najpiękniejszy Weteran Wystawy + lokata I-IV Best In Show – Veteran + placement I-IV
BIS I-IV Najpiękniejszy Pies Wystawy + lokata I-IV Best In Show + placement I-IV

WYSTAWY – TYTUŁY DODATKOWE
/ DOG SHOWS – ADDITIONAL TITLES

(* – rok / year)

SKRÓTROZWINIĘCIEENGLISH
CH Krajowy champion wystawowy National show champion
JCH Młodzieżowy krajowy champion wystawowy Junior national show champion
VCH Krajowy champion wystawowy weteranów Veteran national show champion
GCH Krajowy grand champion wystawowy National grand show champion
C.I.B.  Międzynarodowy Championat Piękności International Beauty Champion
 Mł.Zw.PL *  Młodzieżowy Zwycięzca Polski * Junior Winner of Poland *
 Zw.PL *  Zwycięzca Polski * Winner of Poland *
 Mł.Zw.Kl. *  Młodzieżowy Zwycięzca Klubu * Junior Club Winner *
Zw.Kl.Wet. *  Zwycięzca Klubu Weteranów * Veteran Club Winner *
 Zw.Kl. *  Zwycięzca Klubu * Club Winner *
 Zw.W.Ch. *  Zwycięzca Wystawy Championów * Champions Show Winner *
 Zw.Eur. *  Zwycięzca Europy * European Winner *
 Mł.Zw.Eur. * Młodzieżowy Zwycięzca Europy * Junior European Winner *
 Wet.Zw.Eur. *  Zwycięzca Europy Weteranów * Veteran European Winner *
 Zw.Św. *  Zwycięzca Świata * World Winner *
 Mł.Zw.Św. * Młodzieżowy Zwycięzca Świata * Junior World Winner *
 Wet.Zw.Św. *  Zwycięzca Świata Weteranów * Veteran World Winner *
 CRUFTS *  Kwalifikacja na Crufts * Crufts Qualification *
J-CRUFTS *  Młodzieżowa kwalifikacja na Crufts * Junior Crufts Qualification *
 FCI ESH *  Zwycięzca Euro Sighthound * FCI EURO SIGHTHOUND
 FCI EJSH *  Młodzieżowy Zwycięzca Euro Sighthound * FCI EURO JUNIOR SIGHTHOUND
 FCI EVSH *  Zwycięzca Euro Sighthound Weteranów * FCI EURO VETERAN SIGHTHOUND
 FCI CESH *  Zwycięzca Wystawy Chartów Europy Centralnej FCI * FCI CENTRAL EURO SIGHTHOUND WINNER
 FCI CEJSH *  Młodzieżowy Zwycięzca Wystawy Chartów Europy Centralnej FCI * FCI CENTRAL EURO JUNIOR SIGHTHOUND WINNER
 FCI CEVSH *  Zwycięzca Weteranów Wystawy Chartów Europy Centralnej FCI * FCI CENTRAL EURO VETERAN SIGHTHOUND WINNER
 MIDDLE&EAST * Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej * (przyznawany na wystawie międzynarodowej o Puchar Europy Środkowej i Wschodniej) Middle & East Winner * (awarded at Middle and Eastern European Cup international dog shows)
J-MIDDLE&EAST * Młodzieżowy Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej * (przyznawany na wystawie międzynarodowej o Puchar Europy Środkowej i Wschodniej) Junior Middle & East Winner * (awarded at Middle and Eastern European Cup international dog shows)
 LS … *  Landessieger + miasto * – tj. Zwycięzca Landu (przyznawany na wystawach w Niemczech) Landessieger + city * – ie. State Winner (awarded at dog shows in Germany)
 LJS … *  Landesjugendsieger + miasto * – tj. Młodzieżowy Zwycięzca Landu (przyznawany na wystawach w Niemczech) Landesjugendsieger + city * – ie. Junior State Winner (awarded at dog shows in Germany)
 LVS … * Landes-Veteranensieger + miasto * – tj. Zwycięzca Landu Weteranów (przyznawany na wystawach w Niemczech) Landes-Veteranensieger + city * – ie. Veteran State Winner (awarded at dog shows in Germany)
 BS * Bundessieger * – tj. Zwycięzca Kraju (przyznawany na wystawach w Niemczech)  Bundessieger + city * – ie. National Winner (awarded at dog shows in Germany)
 BJS * Bundesjugendsieger * – tj. Młodzieżowy Zwycięzca Kraju (przyznawany na wystawach w Niemczech) Bundesjugendsieger + city * – ie. Junior National Winner (awarded at dog shows in Germany)
 BVS * Bundes-Veteranensieger * – tj. Zwycięzca Kraju Weteranów (przyznawany na wystawach w Niemczech) Bundes-Veteranensieger + city * – ie. Veteran National Winner (awarded at dog shows in Germany)

SPORT – TYTUŁY, ODZNACZENIA, ITP.
/ SPORT – TITLES, AWARDS, ETC.

SKRÓTROZWINIĘCIEENGLISH
CCWC  Wniosek na Krajowego Championa Wyścigowego (torowe/terenowe) National lure coursing / racing champion certificate
R-CCWC  Rezerwowy wniosek na Krajowego Championa Wyścigowego (torowe/terenowe)  Reserve national lure coursing / racing champion certificate
CACIL  Wniosek na Międzynarodowego Championa Wyścigowego (torowe/terenowe)  International lure coursing / racing champion certificate
R-CACIL  Rezerwowy wniosek na Międzynarodowego Championa Wyścigowego (torowe/terenowe)  Reserve international lure coursing / racing champion certificate
Best In Field Najlepszy pies/suka w generalnej klasyfikacji zawodów Best male/female in the competition
WCC Certyfikat Użytkowości Working Class Certificate
RCH  Krajowy Champion Wyścigów Chartów (terenowych, torowych) National Racing Champion (lure coursing & racing)
MP *  Mistrz(yni) Polski * w torowych/terenowych wyścigach chartów pol. Master of Poland – Polish Lure Coursing / Racing National Championship Winner *
C.I.C.  Międzynarodowy Champion Wyścigów Chartów (torowych/terenowych) International Lure Coursing / Racing Champion
C.I.B.P.  Międzynarodowy Champion Piękna i Użytkowości International Beauty And Performance Champion
DISQ  dyskwalifikacja disqualified
DNS (ang. Did Not Start) pies nie odbył biegu – nie wystartował za wabikiem dog did not run – did not start chasing lure
DNF (ang. Did Not Finish)  pies nie ukończył biegu dog did not finish the run
DISM (ang. Dismissed)  pies wycofany z zawodów dog dismissed from competition
1

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *