WITAMY! – WELCOME!

Witamy na saluki.pl !

* English below…*

 

To portal dla każdego hodowcy, właściciela i miłośnika chartów perskich. Dopiero stawiamy nasze pierwsze kroki… Mamy nadzieję, że wkrótce strona ta stanie się miejscem, w którym będzie można poznać polskie saluki, ich historię oraz do woli korzystać ze zgromadzonej tu wiedzy o rasie.

Wiele artykułów i spisów jest jeszcze w budowie, wiele rzeczy pojawi się wkrótce, a w bazie możliwe są ciągle luki i błędy. Przed nami ogrom pracy. Chcieliśmy jednak, by strona ujrzała światło dzienne już teraz, byście mogli być świadkami tego, jak rośnie. Wasza pomoc również będzie nieoceniona, prace nad stroną nigdy tak naprawdę się nie zakończą! Zachęcamy do kontaktu, nasza współpraca jest bezcenna dla powodzenia tej inicjatywy.

Błąd, który chciał(a)yś skorygować? Podesłać nam zdjęcia? Zapowiedź miotu? Artykuł? Zapytać o coś?
Zapraszamy, piszcie w każdej sprawie. Jesteśmy tu dla Was.
info@saluki.pl

O RASIE

…czyli wszystko o saluki. Artykuły i ciekawostki z dziejów dawnych znajdziecie w dziale Historia. Tam przeczytacie wkrótce na przykład o tym, jak i gdzie powstała ta cudowna rasa oraz jak potoczyły się losy jej hodowli w Polsce. Dział Wzorzec przybliży Wam jak saluki powinien wyglądać oraz jakie są charakterystyczne cechy budowy tych psów, spisane w formie wzorca rasy. To właśnie tam znajdziecie odpowiedź na pytanie, co saluki wyróżnia spośród chartów i psów w ogóle. Saluki różnią się też pod względem zdrowia – o wszelkich anomaliach, badaniach i możliwych chorobach przeczytać będziecie mogli w dziale Zdrowie.

SALUKI

…czyli baza danych. Serce i główny trzon całego projektu – od tego się zaczęło! To tutaj poznacie obecne psy, mioty i hodowle, jak również cofniecie się w czasie. W zakładce Hodowle / mioty / importy prześledzić możecie dotychczasową działalność hodowlaną w Polsce. Dowiedzieć się, kto i jakie psy hoduje, jakie psy zostały do Polski sprowadzone z zagranicy oraz gdzie obecnie i w najbliższej przyszłości szukać wymarzonego szczenięcia właśnie dla Was. Zestawienia to dział pełen wszelkich możliwych spisów i podsumowań. Wraz z postępem prac i efektów, jakie przynosić będą kwerendy w wielu źródłach, uzupełniane będą spisy psów, które uzyskały konkretne championaty, tytuły czy uprawnienia. Poszukując konkretnych psów i informacji na ich temat, należy rozpocząć poszukiwania w zakładkach Psy i Suki. Wszystkie wizytówki mają na razie roboczy kształt. Z czasem dodamy zdjęcia i tabele wyników na wystawach i zawodach sportowych. W każdym z działów imiona polskich psów to linki, które odsyłają Was do ich wizytówek… Miłej zabawy w szperaniu!

WYSTAWY

…czyli wszystko o sukcesach saluki na psich konkursach piękności w Polsce. Chwilowo zgłębić można swoją wiedzę jedynie na temat najnowszych wystaw, jednak przygotowane są już wpisy dotyczące minionych lat. A w przeszłość sięgać będziemy tak daleko, jak tylko się da! Mamy do naszej dyspozycji pokaźny zbiór katalogów wystaw, które pomogą nam spisać chociaż stawki, o wyniki będzie o wiele trudniej – wiele informacji na ten temat zapewne przepadło już bezpowrotnie. Najstarsze katalogi w naszych zbiorach sięgają lat 50-tych i 60-tych, czyli czasów zanim jeszcze sprowadzono do Polski pierwsze charty perskie. Dużo ciekawostek przed nami!

SPORT

…czyli historia startów saluki w polskich wyścigach torowych i terenowych w pigułce. Podobnie jak w poprzednim dziale, w zakładkach Coursingi i Wyścigi znajdziecie wpisy dotyczące poszczególnych lat lub dekad. Postaramy się zebrać jak najwięcej informacji. Będzie to zadanie o wiele trudniejsze niż praca nad wystawami – zawody sportowe nigdy nie były równie dobrze dokumentowane, nawet mimo tego, iż dawniej były o wiele popularniejsze niż obecnie.

CZYTELNIA

…czyli miejsce, w którym przeczytacie o wszystkim, co nie znalazło miejsca w innych działach. Artykuły prasowe, cytaty z książek, ciekawostki, reportaże, relacje z wystaw, wspomnienia, wywiady, opowiastki… Wypijecie pewnie niejedną kawę, czytając wpisy tu zawarte. Choć jeszcze nie dziś.

 


Welcome to saluki.pl !

This is a place for every saluki breeder, owner and enthusiast. These are our first steps… We hope that soon this website will provide the best and easiest way to get to know Polish salukis, their history, to use all knowledge about the breed stored in here.

Many of the articles and lists are still in progress, many things will be added soon, and it is possible that our database contains gaps and mistakes at the moment. There is a lot of work ahead of us. However, we wanted our website to see the light of day at this early stage, so you could witness its constant growth. Your help will also be invaluable, the work will never really end! We encourage you all to keep in touch with us, our cooperation is priceless for the success of this project.

There is a mistake you would like to correct? Picture you would like to send to us? Planned litter announcement? Article? Any questions?
Feel free to write in any matter. We are here for you.
info@saluki.pl

O RASIE

…everything about a breed. Articles and curiosities from ancient times will be found in the Historia (History) section. It is where you will soon read e.g. about how and when this wonderful breed originated and how fate unfolded for breeding salukis in Poland. Section Wzorzec (Breed Standard) will show you how saluki should look like and what are the characteristic features of the construction of these dogs, written in the form of a breed standard. This is where you will find the answer to the question, how saluki stands out from among other sighthounds and dogs in general. Salukis are also different in terms of health – you will be able to read about any anomalies, research and possible diseases in Zdrowie (Health) section.

SALUKI

…the database itself. The heart and the main core of the whole project – all has started from that! Here you can get to know present dogs, litters and kennels, what is more, you can travel back in time. In Hodowle / mioty / importy (Kennels / litters / imports) section you can follow the breeding activity up to this day. You can find information on who breeds what kind of dogs, which dogs were imported to Poland, as well as where now and in nearest future try to find your dream puppy.  Zestawienia (Registers) is a section full of any possible lists and summaries. Along with the progress of work and effects that will be brought by queries in many sources, all the lists will be supplemented – lists of dogs that obtained specific champion titles, awards or qualifications. If you are looking for specific dogs and information about them, you should start searching in Psy (Males) and Suki (Females) tabs. Almost all of the individual dog pages are still in progress. We will add photos and tables of show and racing results over time. In each of the sections, Polish dogs’ names are links that take you to their own pages … Have fun to delve!

WYSTAWY

…everything about saluki’s successes on beauty contests in Poland. At the moment, you can deepen your knowledge only about the latest exhibitions, but entries for past years are already being prepared. And we will reach as far as we can in the past! We have a large collection of dog show catalogs at our disposal, they will help us write down which dogs participated, but the results will be much harder to get – much of the information on this subject has probably gone forever. The oldest catalogs in our collections date back to the 1950s and 1960s, so times even before the first salukis were brought to Poland. Many curiosities ahead of us!

SPORT

…history of salukis’ participation in racings and coursings in Poland in a nutshell. As in the previous section, you will find entries for cartain years or decades in the Coursingi (Coursings) and Wyścigi (Racings) tabs. We will try to collect as much information as possible. It will be a task far more difficult than working on dog show results – sports have never been well documented, even though racing used to be much more popular than now.

CZYTELNIA

…a library – so a place, where you will be able to read about anything that cannot find its place anywhere else. Press articles, book quotations, curiosities, reports, dog show coverages, memories, interviews, stories to tell… We bet you will drink more than one coffee reading the entries contained here. Although not today.

1

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *