Wystawy 2020

** Skróty użyte w tekście / Abbreviations used in text ** Nie gwarantujemy, że wyniki są w pełni kompletne i poprawne. W razie wszelkich uwag, prosimy o kontakt - info@saluki.pl    5.01 - Sopot (o/Gdynia) - KWPR X Karnawałowa WPR sędzia: Piotr Król (PL) SUKI klasa szczeniąt: 1190 - KAMA Sannatis - WO I, BOP klasa pośrednia: 1191 - AWINA La'iqa Najiha - dosk I, CWC, ...

0