Wystawy 2024

** Skróty użyte w tekście / Abbreviations used in text ** Nie gwarantujemy, że wyniki są w pełni kompletne i poprawne. W razie wszelkich uwag, prosimy o kontakt - info@saluki.pl    6.01 - Gdynia - MWPR II MWPR sędzia: Mark Cocozza (GB) PSY klasa młodzieży: 1824 - JUNIPER Aliuzija - dosk I klasa pośrednia: 1825 - Al Nafiseh IMPERIAL JADE - dosk I, CWC, CACIB, NDPwR, ...

0